mechelen
Metropolitaanse kerk Sint-Rombout

Tussen augustus 2017 en oktober 2018 heeft Fenikx bv de projectleiding op zich genomen tijdens het vooronderzoek van de interieurafwerkingen, dat is uitgevoerd door THV Sint Rombout.

De Sint-Romboutskathedraal is de hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen-Brussel en daarmee de belangrijkste kathedraal van het land. Het vooronderzoek is het grootste onderzoek dat ooit in één fase is uitgevoerd en heeft ons de kans gegeven om quasi het volledig gebouw kleurhistorisch in kaart te brengen. De opdracht van het onderzoeksteam bestaat erin om de pleister- en verflagen te registreren, hun bewaringstoestand vast te stellen, testen uit te voeren en een behandelingsvoorstel op te maken. Alle resultaten worden in een verslag gebundeld dat de aanzet vormt voor een toekomstige interieurrestauratie.

De kathedraal in haar huidige vorm is het resultaat van verschillende bouwcampagnes waarvan de belangrijkste zich uitstrekken tussen 1217 en 1502. Het pleisteren en schilderen van het interieur heeft dus eveneens in verschillende fases plaatsgevonden.