FENIKX bvba is een studiebureau dat instaat voor bouwhistorisch, materiaaltechnisch, kleur- en archeologisch onderzoek. Wij staan garant voor doeltreffend en kwaliteitsvol onderzoek waarbij wij ons ten dienste stellen van het monument.