Diensten

U kan bij ons terecht voor diverse onderzoeken van monumenten en historische gebouwen. Afhankelijk van de invalshoek spitst dit onderzoek zich toe op de fysische toestand, de afwerkingslagen, de bouwgeschiedenis of de toegepaste materialen. Een wisselwerking tussen onderzoek in situ, archiefonderzoek en labo-analyses garandeert het meest volledige resultaat. Onze diensten bestaan uit:

  • kleurhistorisch onderzoek
  • materiaaltechnisch onderzoek
  • bouwhistorisch onderzoek
  • archief onderzoek
  • bouwfysisch onderzoek
  • historisch onderzoek
  • opmaak beheersplannen van onroerend erfgoed
  • opmaak van bestekken, meetstaten, ramingen, fotodocumentatie, schadebeelden, bevindingsstaten en plaatsbeschrijvingen in functie van historische interieurs
  • opmetingen en opmaak plannen
  • advies i.v.m. conservatie, ontsluiting en herbestemming van historische gebouwen

Fenikx Diensten
Fenikx Kleurhistorisch onderzoek

Kleurhistorisch onderzoek

Tijdens een kleurhistorisch onderzoek worden de verschillende afwerkingslagen van een gebouw in kaart gebracht. Er worden stratigrafische steekproeven, puncties en vrijleggingen uitgevoerd waarmee het beeld van de afzonderlijke kleurfases volledig of gedeeltelijk kan worden gereconstrueerd. De opeenvolging van pleister- en verflagen bieden eveneens een relatieve chronologie.

Fenikx Bouwhistorisch onderzoek

Bouwhistorisch onderzoek

Een bouwhistorisch onderzoek gaat de verschillende bouwfases van een monument na. Daarbij worden bouwsporen in kaart gebracht om een zicht te krijgen op de originele conceptfase, mogelijke verbouwingen, afbraak, latere toevoegingen,….. Aanvullend hierop kan een materiaaltechnisch onderzoek meer informatie bieden over de gebruikte materialen, technieken, constructiewijzen,….

Fenikx Archiefonderzoek

Archiefonderzoek

Historische archieven bevatten een schat aan informatie met betrekking tot zowel roerend als onroerend erfgoed. Een archiefonderzoek verzamelt alle relevante informatie over een gebouw, gaande van bouwaanvragen, ontwerptekeningen en lastenboeken tot oude postkaarten, plannen en historische foto’s.